FAIR

เทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 12

23 - 27 Nov 2016
10:00 - 20:00
ตึกไปรษณีย์กลาง บางรัก

พบกับกองทัพหนังสือใหม่และหนังสือดี แบบเรียนและสื่อการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในราคาพิเศษจากสำนักพิมพ์ชั้นนำมากมาย นอกจากนี้ ยังมีลานมหัศจรรย์การอ่าน ที่ช่วยเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้เยาวชนด้วยกิจกรรมง่ายๆ พร้อมกิจกรรมบนเวทีสุดสนุกหรรษา และสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและครูอาจารย์

Don't miss

You may like